Akce / poznámky
Moje abeceda
Adoptuju zvířata v ZOO
Bydlím v Praze
Cestuju po světě
Čtu knížky
Dívám se na televizi
Experimentuju s mírou
Flirtuju ve vší počestnosti
Generuju nápady
Hraju společenské hry
Chodím do divadla
Imponují mi zajímaví muži
Jezdím na výlety
Komunikuju nejraději osobně
Líbám vášnivě
Miluju celým srdcem
Nerada nakupuju
Organizuju sebe i ostatní
Plánuju i co nejde naplánovat
Riskuju když to stojí za to
Řídím auto
Soutěžím za všech okolností
Šetřím si na důchod
Těším se z maličkostí
Učím se z vlastních chyb
Vařím jen v případě nouze
Zlobím se vždycky jen chvíli